استفاده از قوی ترین استادان
هماهنگی طرح درس استادان با برنامه های آزمون ها و مشاوره ی فــکور
آموزش مفهومی و تشریحی جهت ارتقا معدل برای مقاطع پایین تر
برنامه ویژه سومی ها جهت افزایش معدل کتبی
پیگیری آموزشی به طور مستمر توسط پشتیبان و مشاور فــکور
برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز

کد دوره نام دوره پایان ثبت نام قیمت جزئیات ثبت نام
1konkurgardi-tطرح طلایی - پکیج کنکورگردی 1402 (رشته تجربی)1402-04-31116,990,000
2konkurgardi-rطرح طلایی - پکیج کنکورگردی 1402 (رشته ریاضی)1402-04-31116,990,000