همه میدونیم وقتی یه آهنو تو میدان مغناطیسی قرار بدیم تبدیل به آهنربا میشه

حالا فکرشو کنین
ذهن ما مثل یه آهن خامه
خیلیامون شب و روز اونو تو میدون مغناطیسی بدبختی و شکست قرار میدیم
خیلیامون شب و روز تو ذهنمون صحنه سازی میکنیم که نتایج کنکور اومده و در حال زاری هستیم 🤦‍♂️
بچه ها
شاید این حالت ها بصورت ناخودآگاه برای خیلیاتون پیش اومده باشه
من ازتون میخوام از همین امروز چرخه رو برعکس کنید
بجای شکست و بدبختی به موفقیت فکر کنید
بذارید ذهنتون تو مدار خوشبختی قرار بگیره
چرا شما باید از لذت موفقیت محروم باشین ؟! کی گفته ؟!
سال کنکور و لذتش حق شماست 😎👌
از امروز ببعد
به هم قول میدیم
که به چیزای منفی فکر نکنیم ❤️