استفاده از قوی ترین استادان
هماهنگی طرح درس استادان با برنامه های آزمون ها و مشاوره ی فــکور
آموزش مفهومی و تشریحی جهت ارتقا معدل برای مقاطع پایین تر
برنامه ویژه سومی ها جهت افزایش معدل کتبی
پیگیری آموزشی به طور مستمر توسط پشتیبان و مشاور فــکور
برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز


مثل هر ورزشکاه موفقی که در کنار یه مربیِ باتجربه پله های موفقیت رو طی می‌کنه، رسیدن به قله کنکور و فتح کردنِ اون هم نیاز به تیم همراه و مشاور باتجربه داره که در بزنگاه‌های حساس، مسیرو هموارتر کنه.

هرچقدر ارتباط موثر با تیم مشاوره بهتر شکل بگیره، مسیر پیمایش قله دل‌پذیرتر می‌شه. در نتیجه خانواده ی بزرگ فکور همواره در تلاش بوده که مثلث دانش آموز، خانواده و تیم آموزشی به عنوان مثلث موفقیت، به بهترین نحو تشکیل بشه و با همکاری مستمرِ تیم آموزشی فکور و در راس اون گروه مشاورین، هدف های کوتاه مدت داوطلب یکی ئس از دیگری محقق بشه.مشاوران شما در مرکز مشاوره فکور