پيرو اطلاعيه مورخ 2/12/97 بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 مي‌رساند كه ثبت‌نام براي شركت در آزمون مذكور منحصراً به صورت اينترنتي از روز سه شنبه مورخ 98/02/10 آغاز و تا ساعت 24 روز دو‌شنبه مورخ 98/02/16 پايان مي‌پذيرد؛ لذا كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل هستند، مي‌توانند در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نمايند.

شرايط ثبت‌نام‌:

علاقه‌مندان به تحصيل در دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست ضمن اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غيرايراني و توضيحات مربوط به سهميه (مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون كه همزمان با شروع ثبت نام در پايگاه اطلاع رساني سازمان قرار خواهد گرفت) در صورتي كه داراي شرايط مذكور باشند، به عنوان داوطلب مقطع كارشناسي ناپيوسته منحصراً در يك رشته امتحاني (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون) متقاضي شوند.

لازم به توضيح است كه پذيرش در تعدادي از رشته هاي امتحاني مذكور بدون آزمون و براساس سوابق تحصيلي (معدل تراز شده مقطع كارداني) صورت خواهد پذيرفت؛ لذا كليه متقاضيان، اعم از اينكه پذيرش در رشته امتحاني آنان با آزمون يا بدون آزمون است، لازم است كه مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضيحات اين اطلاعيه در آزمون مذكور ثبت نام و انتخاب رشته نمايند، بديهي است كه در صورت عدم ثبت‌نام در تاريخ مقرر، پذيرش متقاضي پس از پايان مهلت تعيين شده امكان‌پذير نخواهد بود.

ثبت‌نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون ‌سال 1398، منحصراً به روش ذيل امكان پذير است:

1- مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org   2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته ازطريق پايگاه اطلاع رساني سازمان. 3- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت‌نام. 4- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام منحصراً به‌صورت اينترنتي انجام مي‌گيرد، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 340.000 (سيصدو چهل هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.

تذكر: چنانچه داوطلبي علاقه مند به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير دولتي– غيرانتفاعي است، لازم است كه علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 69.000 (شصت و نه هزار) ريال ديگر نيز براي دوره هاي مذكور اقدام نمايد.

تبصره: با توجه به اينكه مقرر گرديده است در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتي از طريق پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ  6000 (شش هزار ريال) به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي‌توانند از اين خدمات استفاده نمايند.

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

به داوطلبان توصيه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پيش‌نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش نويس با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور اطلاعات لازم را براساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطلاع بيشتر مي‌توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. ضمناً داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نام و انتخاب رشته دقت نمايند. بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب در صورت پذيرفته شدن در آزمون، قبولي وي (كان لم يكن) تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.

تذكر مهم: چنانچه داوطلبي در مرحله ثبت نام اقدام به ارائه اطلاعات غلط نمايد و يا در ارسال عكس خود مرتكب اشتباه شود (اعم از اينكه سهواً و يا عمداً باشد) به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

زمان برگزاری، توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:

براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 (براي آن دسته از رشته هاي امتحاني كه پذيرش آنها با آزمون است) در روز جمعه مورخ 98/05/11 برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است از روز سه‌شنبه مورخ 98/05/08 لغايت روز پنجشنبه مورخ 98/05/10 با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان نسبت به تهيه پرينت كارت و راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون داوطلبان براساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند 31 تقاضانامه تعيين مي‌گردد. لذا مقتضي است داوطلبان با مراجعه به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته و درج كد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمايند.

 

زمان انتخاب كد رشته محل هاي انتخابي:

بر اساس برنامه زماني، همزمان با ثبت نام براي شركت در آزمون،كليه داوطلبان متقاضي رشته هاي امتحاني پذيرش باآزمون و پذيرش بدون آزمون مقطع كارداني به كارشناسي ناپيوسته لازم است كه با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور و مطالعه شرايط و ضوابط هر يك از كد رشته هاي انتخابي، نسبت به انتخاب كد رشته محل هاي خود اقدام نمايند.

تذكر مهم:

 به اطلاع كليه داوطلبان مي‌رساند كه از تعداد 66 رشته امتحاني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 به شرح جدول زير، پذيرش 16 رشته امتحاني از طريق آزمون و پذيرش در 50 رشته امتحاني صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) مي‌باشد:

 

رديف

كد

نام رشته امتحاني

نوع پذيرش

 

رديف

كد

نام رشته امتحاني

نوع پذيرش

1

101

تكنولوژي اتاق عمل

با آزمون

18

306

توليدات دامي

باسوابق تحصيلي

2

103

بهداشت عمومي

با آزمون

19

307

توليدات گياهي

باسوابق تحصيلي

3

107

تكنولوژي پرتوشناسي

با آزمون

20

308

جنگلداري

باسوابق تحصيلي

4

110

علوم آزمايشگاهي

با آزمون

21

309

شيلات

باسوابق تحصيلي

5

111

مامايي

با آزمون

22

310

چوب شناسي و صنايع چوب

باسوابق تحصيلي

6

113

هوشبري

با آزمون

23

311

علوم و صنايع غذايي

باسوابق تحصيلي

7

114

فوريت هاي پزشكي

با آزمون

24

312

گياه پزشكي

باسوابق تحصيلي

8

204

برق

با آزمون

25

313

ماشين هاي كشاورزي

باسوابق تحصيلي

9

210

كامپيوتر

با آزمون

26

314

مرتع و ابخيزداري

باسوابق تحصيلي

10

214

معماري

با آزمون

27

315

بازيافت

باسوابق تحصيلي

11

215

مكانيك

با آزمون

28

401

امار

باسوابق تحصيلي

12

232

مهندسي اجرايي عمران

با آزمون

29

402

اموزش رياضي

باسوابق تحصيلي

13

512

علوم ورزشي

با آزمون

30

501

اموزش حرفه و فن

باسوابق تحصيلي

14

514

حسابداري

با آزمون

31

502

اموزش ديني و عربي

باسوابق تحصيلي

15

601

تكنولوژي و طراحي دوخت

با آزمون

32

503

اموزش راهنمايي و مشاوره

باسوابق تحصيلي

16

605

هنرهاي تجسمي

با آزمون

33

504

زبان انگليسي

باسوابق تحصيلي

رديف

كد

نام رشته امتحاني

نوع پذيرش

34

505

زبان و ادبيات فارسي

باسوابق تحصيلي

1

102

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار

باسوابق تحصيلي

35

506

اموزش علوم تجربي

باسوابق تحصيلي

2

104

مهندسي بهداشت محيط

باسوابق تحصيلي

36

507

روانشناسي و اموزش كودكان استثنايي

باسوابق تحصيلي

3

105

ساخت پروتزهاي دنداني

باسوابق تحصيلي

37

508

تربيت معلم مطالعات اجتماعي

باسوابق تحصيلي

4

112

مدارك پزشكي

باسوابق تحصيلي

38

509

آموزش و پرورش ابتدايي

باسوابق تحصيلي

5

202

ايميني صنعتي و محيط كار

باسوابق تحصيلي

39

511

باستان شناسي

باسوابق تحصيلي

6

206

ساخت و توليد

باسوابق تحصيلي

40

513

تربيت معلم قرآن كريم

باسوابق تحصيلي

7

207

صنايع چوب و كاغذ-سازه هاي چوبي

باسوابق تحصيلي

41

516

علوم انتظامي

باسوابق تحصيلي

8

208

صنايع شيميايي

باسوابق تحصيلي

42

517

علم اطلاعات و دانش شناسي

باسوابق تحصيلي

9

211

مواد

باسوابق تحصيلي

43

518

مديريت

باسوابق تحصيلي

10

213

معدن

باسوابق تحصيلي

44

519

حقوق قضايي – علوم ثبتي

باسوابق تحصيلي

11

216

نقشه برداري

باسوابق تحصيلي

45

602

صنايع دستي

باسوابق تحصيلي

12

217

شهرسازي

باسوابق تحصيلي

46

603

مرمت و احياي بناهاي تاريخي

باسوابق تحصيلي

13

218

صنايع نساجي

باسوابق تحصيلي

47

604

نوازندگي ساز ايراني

باسوابق تحصيلي

14

301

مهندسي آبياري

باسوابق تحصيلي

48

606

طراحي پوشاك

باسوابق تحصيلي

15

302

مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست

باسوابق تحصيلي

49

701

1-علوم ازمايشگاهي دامپزشكي

 2-بهداشت مواد غذايي

باسوابق تحصيلي

16

 

304

 

پرورش طيور

باسوابق تحصيلي

50

702

بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي

باسوابق تحصيلي

17

305

پرورش گاو و گاوميش

(پذيرش منحصراً براي دانشگاه آزاد اسلامي)

باسوابق تحصيلي

 

 

 

 

 

توصيه‌هاي‌ مهم‌:

1- داوطلبان براي اطلاع از مقررات وظيفه عمومي، شرايط و ضوابط استفاده از سهميه و همچنين شرايط و ضوابط اتباع خارجي به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته مندرج در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه نمايند.

2- به داوطلبان توصيه مي‌شود در انتخاب كدرشته امتحاني و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني خود (براي رشته پذيرش با آزمون) دقت لازم را مبذول فرمايند؛ لذا پس از دريافت كد پيگيري 16 رقمي، در اين خصوص به درخواست‌هاي داوطلبان مبني بر اصلاح موارد فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- توصيه‌ مي‌شود داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كد پيگيري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايند.

4- تاكيد مي‌گردد كليه متقاضيان، اعم از اينكه پذيرش در رشته امتحاني مورد درخواست آنان با آزمون يا پذيرش با سوابق تحصيلي است، مطابق ضوابط نسبت به تكميل تقاضانامه ثبت‌نامي و انتخاب كدرشته محل هاي انتخابي در سايت سازمان اقدام نمايند و رسيد 16 كاراكتري را دريافت دارند.

5- هرگونه‌ تغييري‌ از طريق‌ نشريه پيك‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان ‌سنجش آموزش كشور‌)، پايگاه اطلاع رساني اين سازمان و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي عمومي ‌اعلام ‌خواهد شد.

6- در صورت‌ لزوم‌ داوطلبان مي‌توانند با شماره تلفن‌هاي: 42163-021 با روابط عمومي ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نموده و يا از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي (غيرحضوري) سازمان اقدام نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور