استفاده از قوی ترین استادان
هماهنگی طرح درس استادان با برنامه های آزمون ها و مشاوره ی فــکور
آموزش مفهومی و تشریحی جهت ارتقا معدل برای مقاطع پایین تر
برنامه ویژه سومی ها جهت افزایش معدل کتبی
پیگیری آموزشی به طور مستمر توسط پشتیبان و مشاور فــکور
برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز

مرکز آموزش

به مرکز آموزش فــکور خوش آمدید

.در این بخش می توانید به خدمات آموزشی از جمله کلاس های آنلاین دسترسی داشته باشید.


دروس عمومی

      
 
دروس اختصاصی

       

مراکز استان و شهرستان ها