استفاده از قوی ترین استادان
هماهنگی طرح درس استادان با برنامه های آزمون ها و مشاوره ی فــکور
آموزش مفهومی و تشریحی جهت ارتقا معدل برای مقاطع پایین تر
برنامه ویژه سومی ها جهت افزایش معدل کتبی
پیگیری آموزشی به طور مستمر توسط پشتیبان و مشاور فــکور
برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز

مرکز مشاوره

به مرکز مشاوره فــکور خوش آمدید

.در این بخش می توانید به خدمات مشاوره ای از جمله جلسات و کارگاه های آنلاین دسترسی داشته باشید


جلسات و کارگاه های مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی