رفقا قرارمون اين نيست به خاطر تراز و نتيجه يك آزمون "آزمايشي" چند روزي درس خوندن رو رها يا كم رنگ كنيد.
از الان
تلاشتون رو بيشتر كنيد ،
اشتباهاتتون رو پيدا و بررسي كنيد ،
كنترل كردن مسائلي كه  كنترلش در دستتون نيست رو رها كنيد.
من
زماني
برنده شدم
كه
پذيرفتم
در هر شرايطي
همه چيز
با هم
ديگه و
كنار هم ديگه
جفت و جور نميشه
پس براي بهتر شدن وضعيت خودتون بجنگيد نه  تغيير دادن وضعيت اطراف و اطرافيانتون.
#حميد_مشيدي