يكي از واقعيت هايي كه بايد ياد بگيري اينه كه موفقيت هميشه دردسر داره، هميشه سنگ اندازي داره و از بد ماجرا اين سنگ ها رو افرادي به سمتت ميندازند كه از همه به تو صميمي ترند ، گاهي وقت ها نزديك ترين ها به تو
اول تر از همه توي دلت و پشتت رو خالي خواهند كرد.!
وقتي پذيرفتي، بايد براي هدفت تلاش كني، قرار بذاري كه تو
فقط خودت كاملا آگاهي كه چه شرايطي داري و بايد براي هدفت بجنگي.
دهم و يازدهم گذشت...
دو سال از رشته اي رو كه انتخاب كردي پشت سر گذاشتي و حالا داري آخرين تابستون ماقبل رسيدن به دانشگاه رو سپري مي كني.
اين تابستون پر اهميت ترين تابستون سال هاي تحصيلت تا به امسال خواهد بود.
پس اميدوارم از امروز ، از همين شنبه، تلاشتون رو بيشتر كنيد
صبح ها يكم زودتر بيدار شيد
صبحانه ميل كنيد
سرعت مطالعه برخي دروس مثل زيست و شيمي و يا عمومي ها رو افزايش بديد
برنامه هاي متفرقه تون رو كم كنيد
موبايل و دنياي به اصطلاح مجازي كه واقعاً به كنكورتون آسيب رسان است رو حذف و يا كم كنيد
تست هاي كلاس هاتون رو بزنيد و
مثبت فكر كنيد.
هر روز يك شروع جديييييده ( سيروان گوش بديد 😍😎)
موفق باشيد كه هستيد...